Dự án  Nhà máy sữa Hera Milk  Địa chỉ  Long An  Hạng mục  Thi công phòng sạch chuẩn GMP      

 Dự án Nhà máy sữa Hera Milk
 Địa chỉ Long An
 Hạng mục Thi công phòng sạch chuẩn GMP

intech thi cong nha may sua Hera Milk

intech thi cong nha may sua hera milk 2

intech thi cong nha may sua Hera Milk
INTECH thi công nhà máy sữa Hera Milk

intech thi cong nha may sua hera milk4