Dự án  Bệnh viện mắt Phương Nam  Địa chỉ  TP. Hồ Chí Minh  Hạng mục  Thi công phòng mổ, cung cấp thiết bị phòng sạch    

Dự án Bệnh viện mắt Phương Nam
 Địa chỉ TP. Hồ Chí Minh
 Hạng mục Thi công phòng mổ, cung cấp thiết bị phòng sạch

BVPhuongnam2