Dự án  Công trình FPT (Dell Vendor)  Địa chỉ  Hà Nội  Hạng mục  Thi công phòng sạch Class100    

Dự án Công trình FPT (Dell Vendor)
 Địa chỉ Hà Nội
 Hạng mục Thi công phòng sạch Class100

fpt intech 1

 

fpt intech