Dự án  NHÀ MÁY EL TECH VINA  Địa chỉ  Bình Xuyên, Vĩnh Phúc  Hạng mục Thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống điện động lực, chiếu sáng, hệ thống điều khiển, trần, vách panel    

Dự án NHÀ MÁY EL TECH VINA
 Địa chỉ Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
 Hạng mụcThiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống điện động lực, chiếu sáng, hệ thống điều khiển, trần, vách panel

el tech vina