Dự án  Nhà máy Dược phẩm Sao Thái Dương  Địa chỉ  Duy Tiên, Hà Nam  Hạng mục  Cung cấp phin lọc, điều hòa, AHU  

Dự án Nhà máy Dược phẩm Sao Thái Dương
 Địa chỉ Duy Tiên, Hà Nam
 Hạng mục Cung cấp phin lọc, điều hòa, AHU

INTECH nha may Duoc pham Sao Thai Duong

INTECH thi cong ha may Duoc pham Sao Thai Duong

INTECH thi cong ha may Duoc pham Sao Thai Duong3

INTECH thi cong ha may Duoc pham Sao Thai Duong4

INTECH thi công nhà máy Dược phẩm Sao Thái Dương
INTECH thi công nhà máy Dược phẩm Sao Thái Dương