Dự án  Nhà máy LG INNOTECK  Địa chỉ  KCN Tràng Duệ, Hải Phòng  Hạng mục Thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch        

Dự án Nhà máy LG INNOTECK
 Địa chỉ KCN Tràng Duệ, Hải Phòng
 Hạng mụcThi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch

LG Innotech INTECH 1 1