Dự án  Nhà máy Nitori  Địa chỉ  KCN Quang Minh, Hà Nội  Hạng mục  Lắp đặt thông gió, phòng sạch, thiết bị phòng sạch.    

Dự án Nhà máy Nitori
 Địa chỉ KCN Quang Minh, Hà Nội
 Hạng mục Lắp đặt thông gió, phòng sạch, thiết bị phòng sạch.

nitori INTECH 1

 

nha may go nitori