Dự án  Nhà máy Dược phẩm Pharvina  Địa chỉ  Ecopark, Hưng Yên  Hạng mục  Thi công phòng mổ

 Dự án Nhà máy Dược phẩm Pharvina
 Địa chỉ Ecopark, Hưng Yên
 Hạng mục Thi công phòng mổ

intech thi cong phong sach alina 5

intech thi cong phong sach alina 6

intech thi cong phong sach alina 7

intech thi cong phong sach alina 9

intech thi cong phong sach pharvina

intech thi cong phong sach pharvina 1

intech thi cong phong sach pharvina 2

intech thi cong phong sach pharvina 3

INTECH thi công nhà máy Dược phẩm Pharvina
INTECH thi công nhà máy Dược phẩm Pharvina