Dự án  Bệnh viện mắt Alina  Địa chỉ  Ecopark, Hưng Yên  Hạng mục  Thi công phòng mổ

 Dự án Bệnh viện mắt Alina
 Địa chỉ Ecopark, Hưng Yên
 Hạng mục Thi công phòng mổ

intech thi cong phong mo alina

intech thi cong phong mo alina 2

intech thi cong phong mo alina3

intech thi cong phong mo alina 4

intech thi cong phong mo alina
INTECH thi công phòng mổ alina