Dự án  NHÀ MÁY Biotech  Địa chỉ  Hà Nội  Hạng mục  Thiết kế, thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch        

Dự án NHÀ MÁY Biotech
 Địa chỉ Hà Nội
 Hạng mục Thiết kế, thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch

phongsach.INTECH 1