Dự án  Nhà máy IPAX Việt Nam  Địa chỉ  KCN Quang Minh, Hà Nội  Hạng mục  Thiết kế, thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch.        

Dự án Nhà máy IPAX Việt Nam
 Địa chỉ KCN Quang Minh, Hà Nội
 Hạng mục Thiết kế, thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch.

ipax INTECH 1