Dự án  Nhà máy Mediplantex  Địa chỉ  Hà Nội  Hạng mục  Thi công phòng sạch GMP, cung cấp thiết bị phòng sạch      

Dự án Nhà máy Mediplantex
 Địa chỉ Hà Nội
 Hạng mục Thi công phòng sạch GMP, cung cấp thiết bị phòng sạch

mediplantex intech 1