Dự án  NHÀ MÁY TECHON  Địa chỉ  Bình Xuyên, Vĩnh Phúc  Hạng mục Thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống điện động lực, chiếu sáng, hệ thống điều   khiển, trần, vách panel cho phòng sạch sản xuất linh kiện điện tử    

Dự án NHÀ MÁY TECHON
 Địa chỉ Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
 Hạng mụcThiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống điện động lực, chiếu sáng, hệ thống điều   khiển, trần, vách panel cho phòng sạch sản xuất linh kiện điện tử

tech on