Dự án  Công trình TAEYANG  Địa chỉ  KCN Đình Trám, Bắc Giang  Hạng mục  Thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch.    

Dự án Công trình TAEYANG
 Địa chỉ KCN Đình Trám, Bắc Giang
 Hạng mục Thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch.

teayang cleanroom INTECH. 1