Dự án  Nhà máy Sunghotech  Địa chỉ  Thái Nguyên  Hạng mục  Cung cấp thiết bị phòng sạch      

Dự án Nhà máy Sunghotech
 Địa chỉ Thái Nguyên
 Hạng mục Cung cấp thiết bị phòng sạch

SUNGHOTECH INTECH 1

SUNGHOTECH INTECH