Dự án  Nhà máy Nano France  Địa chỉ  Hà Nội  Hạng mục  Thi công phòng sạch GMP, cung cấp thiết bị phòng sạch.    

Dự án Nhà máy Nano France
 Địa chỉ Hà Nội
 Hạng mục Thi công phòng sạch GMP, cung cấp thiết bị phòng sạch.

1541842672 nano france 1