Dự án  Nhà máy SOYAMA  Địa chỉ  Đồng Nai  Hạng mục  Thiết kế, thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch            

Dự án Nhà máy SOYAMA
 Địa chỉ Đồng Nai
 Hạng mục Thiết kế, thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch

 

 

soyama intech1 1