Dự án  Phòng sạch GSR  Địa chỉ  KCN Khai Quang, Vĩnh Phúc  Hạng mục  Thiết kế, thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch    

Dự án  Phòng sạch GSR
 Địa chỉ  KCN Khai Quang, Vĩnh Phúc
 Hạng mục  Thiết kế, thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch