Dự án  Nhà máy Sunghotech  Địa chỉ  Thái Nguyên  Hạng mục  Cung cấp thiết bị phòng sạch      

Dự án  Nhà máy Sunghotech
 Địa chỉ  Thái Nguyên
 Hạng mục  Cung cấp thiết bị phòng sạch