Dự án  Nhà máy SOYAMA  Địa chỉ  Đồng Nai  Hạng mục  Thiết kế, thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch            

Dự án  Nhà máy SOYAMA
 Địa chỉ  Đồng Nai
 Hạng mục  Thiết kế, thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch