Dự án  Nhà máy Nano France  Địa chỉ  Hà Nội  Hạng mục  Thi công phòng sạch GMP, cung cấp thiết bị phòng sạch.    

Dự án  Nhà máy Nano France
 Địa chỉ  Hà Nội
 Hạng mục  Thi công phòng sạch GMP, cung cấp thiết bị phòng sạch.