Dự án  Nhà máy Mediplantex  Địa chỉ  Hà Nội  Hạng mục  Thi công phòng sạch GMP, cung cấp thiết bị phòng sạch      

Dự án  Nhà máy Mediplantex
 Địa chỉ  Hà Nội
 Hạng mục  Thi công phòng sạch GMP, cung cấp thiết bị phòng sạch