Dự án  Nhà máy IPAX Việt Nam  Địa chỉ  KCN Quang Minh, Hà Nội  Hạng mục  Tiết kế, thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch.        

Dự án  Nhà máy IPAX Việt Nam
 Địa chỉ  KCN Quang Minh, Hà Nội
 Hạng mục  Tiết kế, thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch.