Dự án  NHÀ MÁY EL TECH VINA  Địa chỉ  Bình Xuyên, Vĩnh Phúc  Hạng mục   Thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống điện động lực, chiếu sáng, hệ thống điều khiển, trần, vách panel    

Dự án  NHÀ MÁY EL TECH VINA
 Địa chỉ  Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
 Hạng mục   Thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống điện động lực, chiếu sáng, hệ thống điều khiển, trần, vách panel