Dự án  Nhà máy Dược phẩm Viheco  Địa chỉ  KCN Quang Minh, Hà Nội  Hạng mục  Cung cấp AHU, AHU khử ẩm sâu cho phòng sạch chuẩn GMP

Dự án Nhà máy Dược phẩm Viheco
 Địa chỉ KCN Quang Minh, Hà Nội
 Hạng mục Cung cấp AHU, AHU khử ẩm sâu cho phòng sạch chuẩn GMP
Cung cấp AHU, AHU khử ẩm sâu cho phòng sạch chuẩn GMP
INTECH cung cấp AHU, AHU khử ẩm sâu cho phòng sạch chuẩn GMP