Dự án  Nhà máy Dược phẩm Viheco  Địa chỉ  KCN Quang Minh, Hà Nội  Hạng mục  Cung cấp AHU, AHU khử ẩm sâu cho phòng sạch chuẩn GMP

Dự án  Nhà máy Dược phẩm Viheco
 Địa chỉ  KCN Quang Minh, Hà Nội
 Hạng mục  Cung cấp AHU, AHU khử ẩm sâu cho phòng sạch chuẩn GMP
Cung cấp AHU, AHU khử ẩm sâu cho phòng sạch chuẩn GMP
INTECH cung cấp AHU, AHU khử ẩm sâu cho phòng sạch chuẩn GMP