Dự án  Nhà máy Dược phẩm Sao Thái Dương  Địa chỉ  Duy Tiên, Hà Nam  Hạng mục  Cung cấp phin lọc, điều hòa, AHU  

Dự án  Nhà máy Dược phẩm Sao Thái Dương
 Địa chỉ  Duy Tiên, Hà Nam
 Hạng mục  Cung cấp phin lọc, điều hòa, AHU

INTECH thi công nhà máy Dược phẩm Sao Thái Dương
INTECH thi công nhà máy Dược phẩm Sao Thái Dương