Dự án  Nhà máy Dược phẩm Pharvina  Địa chỉ  Ecopark, Hưng Yên  Hạng mục  Thi công phòng mổ

 Dự án  Nhà máy Dược phẩm Pharvina
 Địa chỉ  Ecopark, Hưng Yên
 Hạng mục  Thi công phòng mổ

INTECH thi công nhà máy Dược phẩm Pharvina
INTECH thi công nhà máy Dược phẩm Pharvina