Dự án  Nhà máy Dược phẩm CVI  Địa chỉ  KCN CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội  Hạng mục  Thi công phòng sạch chuẩn GMP

Dự án  Nhà máy Dược phẩm CVI
 Địa chỉ  KCN CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội
 Hạng mục  Thi công phòng sạch chuẩn GMP
INTECH thi công phòng sạch chuẩn GMP cho nhà máy Dược phẩm CVI