Dự án  Nhà máy Dược phẩm CVI  Địa chỉ  KCN CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội  Hạng mục  Thi công phòng sạch chuẩn GMP

Dự án Nhà máy Dược phẩm CVI
 Địa chỉ KCN CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội
 Hạng mục Thi công phòng sạch chuẩn GMP
INTECH CVI
INTECH thi công phòng sạch chuẩn GMP cho nhà máy Dược phẩm CVI