Dự án  Nhà máy Dược Hà Tây  Địa chỉ  Hà Nội  Hạng mục  Thi công phòng sạch GMP, cung cấp thiết bị phòng sạch.        

Dự án  Nhà máy Dược Hà Tây
 Địa chỉ  Hà Nội
 Hạng mục  Thi công phòng sạch GMP, cung cấp thiết bị phòng sạch.