Dự án  NHÀ MÁY Biotech  Địa chỉ  Hà Nội  Hạng mục  Thiết kế, thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch        

Dự án  NHÀ MÁY Biotech
 Địa chỉ  Hà Nội
 Hạng mục  Thiết kế, thi công phòng sạch, cung cấp thiết bị phòng sạch