Dự án  Công trình FPT (Dell Vendor)  Địa chỉ  Hà Nội  Hạng mục  Thi công phòng sạch Class100    

Dự án  Công trình FPT (Dell Vendor)
 Địa chỉ  Hà Nội
 Hạng mục  Thi công phòng sạch Class100