Dự án  BỆNH VIỆN VIỆT – BỈ  Địa chỉ  Hà Nội  Hạng mục  Thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống điện động lực, chiếu sáng, hệ thống điều   khiển, trần, vách panel cho phòng mổ  

Dự án  BỆNH VIỆN VIỆT – BỈ
 Địa chỉ  Hà Nội
 Hạng mục  Thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống điện động lực, chiếu sáng, hệ thống điều   khiển, trần, vách panel cho phòng mổ