Dự án  Bệnh viện mắt quốc tế Việt Nga Địa chỉ  Hạ Long, Quảng Ninh  Hạng mục  Thi công phòng mổ INTECH thi công phòng mổ Việt Nga

Dự án  Bệnh viện mắt quốc tế Việt Nga
Địa chỉ  Hạ Long, Quảng Ninh
 Hạng mục  Thi công phòng mổ

INTECH thi công phòng mổ Việt Nga