Dự án  Bệnh viện mắt Phương Nam  Địa chỉ  TP. Hồ Chí Minh  Hạng mục  Thi công phòng mổ, cung cấp thiết bị phòng sạch    

Dự án  Bệnh viện mắt Phương Nam
 Địa chỉ  TP. Hồ Chí Minh
 Hạng mục  Thi công phòng mổ, cung cấp thiết bị phòng sạch