Dự án  Bệnh viện mắt Alina  Địa chỉ  Ecopark, Hưng Yên  Hạng mục  Thi công phòng mổ

 Dự án  Bệnh viện mắt Alina
 Địa chỉ  Ecopark, Hưng Yên
 Hạng mục  Thi công phòng mổ

intech thi cong phong mo alina
INTECH thi công phòng mổ alina