BFU là viết của cụm từ tiếng anh “Blower Filter Unit“, được dịch là thiết bị lọc thổi hay bộ lọc thổi. BFU là tên là thuật ngữ chỉ thiết bị có 2 tác dụng thường được sử dụng trong phòng sạch:

  • Điều chỉnh lưu thông tốc độ gió nhờ quạt
  • Lọc sạch bụi nhờ bộ lọc hepa

LÝ DO NÊN LỰA CHỌN INTECH